CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 1 > Lekcja 2
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 2 Umiejetność uczenia się
Lekcja 2 ma na celu zapewnienie umiejętności, których będziesz potrzebować by czytać i rozumieć teksty akademickie.

Dzięki tej lekcji powinieneś nauczyć się:
czytać określone teksty (przewodniki, programy, formularze, artykuły, itp.);
wynotowywać główne wiadomości, słowa/zdania kluczowe, słowa łączące oraz wyszukiwać określone informacje w tekście;
porządkować pomieszany tekst;
rozpoznawać różne typy tekstów;
analizować tekst, podsumowywać jego główne punkty.
Lekcja 2
Ćwiczenie 1
Przejrzyj 5 tekstów. Z każdego wypisz 3 -5 słów lub fraz kluczowych
Wykorzystaj swoje notatki i dopasuj do typu tekstu odpowiedni numer.
Lekcja 2
Ćwiczenie 2
Poukładaj zdekonstruowany fragment tekstu 1 w logiczną całość
Z tekstu 1 wypisz pojęcia lub frazy kluczowe dla zrozumienia tekstu, nazwij typ tekstu i wypisz przykłady sformułowań świadczące o dyskursie.
halo
Lekcja 2
Ćwiczenie 3
Lekcja 2
Ćwiczenie 4
Przeczytaj tekst 3. Wynotuj słowa lub frazy kluczowe dla zrozumienia tekstu oraz wyrażenia świadczące o dyskursie.
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach wyrazami z rubryki po lewej stronie.
Lekcja 2
Ćwiczenie 5
Przeczytaj tekst 3. Odszukaj wyrazy, których synonimy podane są niżej
Do wyrazów z tekstu 3 dopisz synonimy. Skorzystaj z właściwego słownika.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.