CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 1 > Lekcja 3
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 3 Przedmioty uniwersyteckie on-line
Lekcja ta prezentuje tematy związane z usługami, ćwiczeniami akademickimi i wykładami oferowanymi na niektórych wydziałach uniwersyteckich.

Celem jest umożliwienie ci:
wyboru przedmiotu akademickiego;
zrozumienia głównych treści wybranych programów nauczania;
wypełnienia formularza on-line;
stosowania słownictwa odpowiedniego do akademickiego kontekstu.
Lekcja 3
Ćwiczenie 1
Wejdź na stronę internetową uczelni www.dobrauczelnia.pl. Ze strony internetowej uczelni wypisz wydziały.
Ze strony internetowej www.dobrauczelnia.pl wypisz nazwy stopni naukowych, jakie można otrzymać po ukończeniu uczelni
Na wszystkich kierunkach można studiować na różne sposoby. Ze strony internetowej www.dobrauczelnia.pl wypisz, ile trwają różne typy studiów oraz jak organizowane są zajęcia.
Wejdź na stronę internetową uczelni www.dobrauczelnia.pl. Otwórz stronę Wydziału Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wypisz specjalistyczne kierunki studiów
Wejdź na stronę internetową uczelni www.dobrauczelnia.pl. Pod hasłem „O dobrej uczelni" znajdziesz zakładkę „Biblioteka". Znajdź tam następujące informacje:
Wejdź na stronę internetową uczelni www.dobrauczelnia.pl. Odszukaj zakładkę „panel studencki". Wymień w kolejności strony, które należy otworzyć , aby zarejestrować się w elektronicznej ewidencji stud
Lokalizacja - Odnajdź mapkę miasta z zaznaczoną uczelnią. Wypisz :
Wejdź na stronę internetową uczelni www.dobrauczelnia.pl. Wejdź na stronę „kontakt: i wypisz ważne telefony:
Lekcja 3
Ćwiczenie 2
Na podstawie krótkich tekstów odgadnij o jakim wydziale jest mowa. Dopasuj nazwy wydziałów do odpowiednich numerów.
Lekcja 3
Ćwiczenie 3
Przeczytaj tekst informacyjny o uczelni. Następnie znajdź właściwą odpowiedź.
Przeczytaj teksty „Sylwetka absolwenta" a następnie znajdź właściwą odpowiedź.
Lekcja 3
Ćwiczenie 4
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na studia
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.