CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 1 > Lekcja 4
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 4 Curriculum Vitae
Lekcja 4 wprowadzi cię w świat pracy. Celem jest pokazanie jak prawidłowo napisać curriculum vitae.

Prezentowane ćwiczenia językowe pomogą ci:
zrozumieć główne części składające się na C.V.;
właściwie zbudować C.V.;
określić najbardziej adekwatne wymagania i uwzględnić je w C.V.;
prezentować różnego rodzaju informacje w najbardziej odpowiedniej formie.
Lekcja 4
Ćwiczenie 1
Kliknij na link. Odnajdź formularz CV. Wypisz nazwy jego 7 części składowych.
Lekcja 4
Ćwiczenie 2
Lekcja 4
Ćwiczenie 3
Lekcja 4
Ćwiczenie 4
Lekcja 4
Ćwiczenie 5
Kliknij na link (Europass.CV) i wypełnij go własnymi danymi. Poproś o pomoc w sprawdzeniu koordynatora projektu Erasmus.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.