CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 2 > Lekcja 5
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 5 Prezentacje
Dzięki lekcji 5 nauczysz się przygotowywać i wygłaszać prezentację. Nacisk będzie położony na:

główne cele, gdy zaczynasz przygotowywać swoją prezentację;
jak poradzić sobie z początkowymi etapami;
efektywnie przedstawić swoje idee.
Różnorodne ćwiczenia pokażą też jak zbudować wstęp, rozwinięcie i zakończenie prezentacji.
Lekcja 5
Ćwiczenie 1
Prezentacja musi składać się z trzech części. Po lewej stronie są informacje na temat tego, co powinno znajdować się w każdej z nich. Dopasuj teksty do właściwych części prezentacji.
Fragmenty prezentacji dopasuj do odpowiednich części strukturalnych prezentacji.
Masz przed sobą ogólne wytyczne dotyczące prezentacji. Dopasuj frazy znajdujące się po lewej stronie do tych, które znajdują się na prawo. Potem jeszcze raz przeczytaj tekst.
Lekcja 5
Ćwiczenie 2
Zdania-fragmenty prezentacji ułóż we właściwej kolejności.
Lekcja 5
Ćwiczenie 3
Uzupełnij fragment prezentacji właściwymi słowami lub frazami
Lekcja 5
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdania właściwie dobranym wyrazem
Lekcja 5
Ćwiczenie 5
Obejrzyj film i przeczytaj tekst prezentacji. Potem odpowiedz na pytania.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.