CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 2 > Lekcja 6
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 6 Seminaria akademickie
Lekcja 6 przygotuje cię do uczestnictwa w seminariach akademickich. W szczególności nauczysz się:

rozumieć seminarium prezentowane przez mówcę;
brać udział w dyskusji poprzez pytania i odpowiedzi;
rozpoznawać wyrażenia typowe dla danej dziedziny wiedzy;
pisać krótki raport z zaprezentowanego seminarium;
pisać esej na temat seminarium akademickiego, w którym ostatnio uczestniczyłeś.
Lekcja 6
Ćwiczenie 1
Obejrzyj nagranie i wykonaj pierwsze zadanie umieszczając usłyszane zwroty w odpowiednim miejscu:
Obejrzyj film jeszcze raz. Wypisz główne punkty seminarium:
Lekcja 6
Ćwiczenie 2
Obejrzyj film i umieść odpowiedzi prowadzącego seminarium w odpowiednim miejscu
Przeczytaj 10 fraz, których można używać w trakcie dyskusji. Wybierz 5, które usłyszałeś na filmie:
Lekcja 6
Ćwiczenie 3
Obejrzyj jeszcze raz film. Ponownie przeczytaj ćwiczenie 2b. Wypisz 5 fraz, które można zastosować w dyskusji.
Lekcja 6
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższy raport z seminarium
Lekcja 6
Ćwiczenie 5
Napisz krótkie sprawozdanie z seminarium, w którym ostatnio uczestniczyłeś. Pokaż je twojemu nauczycielowi, aby poprawił błędy.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.