CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 2 > Lekcja 7
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 7 Poza uczelnią
Piotr, student WSIZiA pokazuje swojej koleżance Jane, która pochodzi z Ameryki, najbardziej znane miejsca w Warszawie.
Jane właśnie przyjechała na studia podyplomowe we WSIZiA i chciałaby poznać miasto.
W lekcji 7 opuszczamy uniwersytet, żeby zwiedzić najpiękniejsze miejsca w Warszawie. Celem lekcji jest przygotowanie cię do:
rozumienia treści wiadomości opisowych;
podawania informacji na temat historii oraz atrakcji danego miejsca lub naturalnego otoczenia;
opanowania specyficznego słownictwa związanego z zaproponowanym tematem
Lekcja 7
Ćwiczenie 1
Przeczytaj informacje dotyczące Polski. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Lekcja 7
Ćwiczenie 2
Obejrzyj film o zabytkach Warszawy, a następnie uzupełnij luki w zdaniach właściwie dobranymi wyrazami.
Lekcja 7
Ćwiczenie 3
Obejrzyj film. Potem uzupełnij puste miejsca właściwymi słowami lub ich synonimami.
Lekcja 7
Ćwiczenie 4
Lekcja 7
Ćwiczenie 5
Dopasuj słowa do właściwych definicji.
Lekcja 7
Wyobraź sobie, że Twoi znajomi chcą odwiedzić Polskę. Zaproponuj im pięć miejsc, które warto odwiedzić. Podaj nazwy tych miejsc i napisz dlaczego trzeba je zobaczyć.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.