CMC Project
HOME PAGE CMC in brief Guidelines for students C M C_E
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Didactics > Moduł 2 > Lekcja 8
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska Nederland
 
Lekcja 8 Praca w internecie
W lekcji 4 nauczyłeś się jak poprawnie napisać curriculum vitae. W tej lekcji nauczysz się pisać podanie o pracę dołączane do curriculum.
Jednak zanim to zrobimy, opanujesz też najważniejsze słownictwo, które może ci się przydać przy poszukiwaniu pracy w Internecie.
Lekcja 8
Ćwiczenie 1
Lekcja 8
Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się próbce listu motywacyjnego poniżej. Użyto w nim pewnych oficjalnych fraz, które zostały wypisane w lewej rubryce. Po prawej stronie znajdują się frazy nieoficjalne. Dopasuj zwroty oficj
Lekcja 8
Ćwiczenie 3
Ułóż fragmenty podania o pracę we właściwej kolejności.
Lekcja 8
Ćwiczenie 4
Lekcja 8
Ćwiczenie 5
Przejrzyj strony internetowe i wybierz odpowiednią dla siebie pracę. Teraz napisz list motywacyjny odpowiedni do oferty. Daj go do sprawdzenia swojemu opiekunowi z centrum językowego..
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.